VEILIG IN ELKE VEZEL

tips en hulpmiddelen voor veilig en gezond werken in de asbestverwijdering

rsz_dd261115_bew.jpg

Vezelvrije cabine? Veilige machine!


Machinisten van bijvoorbeeld kranen en verreikers die werken in de asbestverwijdering doen belangrijk werk. Het verwijderen en opruimen van asbesthoudende materialen zorgt voor een gezondere leefomgeving in Nederland. Voor machinisten die ingezet worden bij asbestsaneringen gelden andere regels dan voor bijvoorbeeld DTA'ers en DAV'ers. Dat is omdat zij niet zelf het materiaal verwijderen, maar alleen hun machine ermee in aanraking komt. Specifiek voor machinisten is in het Arbobesluit in artikel 4.54d vastgelegd dat een persoon die werkzaam is als machinist en in die functie asbest verplaatst zonder persoonscertificaat, dit alleen mag doen als:
  • hij onder voortdurend toezicht staat van een Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA) en 
  • hij voldoet aan nadere regels uit de Arboregeling met betrekking tot de werkzaamheden, de machine en hemzelf. 

Machinisten moeten aantoonbaar een instructie hebben gekregen over de risico’s van het werken met asbest en de maatregelen om zichzelf te beschermen tegen mogelijke blootstelling aan asbest. Met de online instructie van Veilig in elke Vezel kunt u hier invulling aan geven.


Nota bene: de online instructie en aanvullende hulpmiddelen van Veilig in elke Vezel zijn bedoeld voor machinisten die:

  • betrokken zijn bij de asbestverwijdering, 
  • en binnen het werkgebied werken, 
  • om los asbesthoudend materiaal te verplaatsen, en
  • vanuit een cabine werken die is voorzien van een filteroverdrukinstallatie. 

Voor machinisten die binnen het werkgebied werken op een machine die niet is voorzien van een cabine met filteroverdrukinstallatie gelden andere regels. Zij zullen gecertificeerd moeten zijn als Deskundig Asbest Verwijderaar (DAV) of Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA) en overeenkomstig te werk moeten gaan, door bijvoorbeeld adembescherming te gebruiken en de decontaminatieprocedure toe te passen voor en na het betreden van het werkgebied. 

Hulpmiddelen


Naast de online instructie is er een uitgebreide brochure beschikbaar voor machinisten. Daarnaast is er een toolbox ontwikkeld waarmee DAV'ers en DTA'ers kunnen worden voorgelicht over veilig omgaan met machines in het werkgebied.


Klik hier om naar het overzicht van hulpmiddelen te gaan.Meld je aan voor onze nieuwsbrief Aanmelden

Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.