VEILIG IN ELKE VEZEL

tips en hulpmiddelen voor veilig en gezond werken in de asbestverwijdering

rsz_dd261115_bew.jpg

Veelgestelde vragen

Ik kan niet inloggen/ik ben mijn inloggegevens kwijt

De personen die één of meerdere certificaten van de ABM-instructie hebben behaald via de oude website van de  AMB-instructie (voor 19 september 2017) kunnen middels een certificaatsleutel de eerder behaalde certificaten van de AMB-instructie toevoegen aan het nieuwe account. De certificaatsleutels worden batchgewijs verzonden. Het is voorlopig nog mogelijk uw gegevens in te zien op de oude website www.abm-campagne.vezelveiligheid.nl. Als u daar inlogt, ziet u ook de certificaatsleutel(s).


Zonder een certificaatsleutel is het mogelijk om een account aan te maken op de nieuwe website en de instructie emissiebeperking te doen!

Kan ik mijn bedrijfsaccount die ik had op www.abm-campagne.vezelveiligheid.nl nog gebruiken?

Ja dat kan met de u bekende inloggegevens. U heeft echter ook een nieuwe bedrijfsaccount bij http://online-instructie.vezelveiligheid.nl. U kunt daar inloggen met dezelfde accountgegevens. Als u de eerste keer inlogt krijgt u een melding dat de gebruikersnaam in het vervolg het mailadres is dat gekoppeld is aan uw account. Onder het nieuwe bedrijfsaccount zullen overigens de komende tijd nog weinig / geen personen zijn gekoppeld. Dat zal plaatsvinden zodra de persoonlijke account zijn gegevens in de nieuwe online omgeving ophaalt. Zie daarvoor de FAQ "Ik heb de ABM instructie al eerder gedaan. Waar kan ik het certificaat en de gegevens vinden?".

Ik heb deel 1 van de ABM instructie voor 19 september gedaan. Hoe moet ik nu deel 2 maken?

Voor deel 2 ontvangt u 8 weken na het volgen van deel 1 per e-mail een uitnodiging. In deze uitnodiging staat een hyperlink naar de ABM instructie die je dan afmaakt in de ‘oude’ internet omgeving. U kunt ook rechtstreeks naar de oude website gaan en daar inloggen voor het maken van Deel 2 (zodra de 8 weken verstreken zijn). Ga daarvoor naar http://www.abm-campagne.vezelveiligheid.nl/. Zodra deel 2 gedaan is ontvangt u het certificaat. Daarna krijgt u een e-mail met (een) certificaatsleutel(s). Daarmee kunt u uw certificaten van de ABM instructie toevoegen aan uw nieuwe account op http://online-instructie.vezelveiligheid.nl. Daarvoor moet dan wel eerst op de nieuwe website een nieuwe persoonlijk account aangemaakt worden. Onder uw profiel kan dan de sleutel worden ingevuld. 

Geldt de verplichting voor deelname aan het instructieprogramma Adembescherming en de fittest ook voor laboranten?


De regels voor het juist gebruik en de passendheid van ABM voor asbestverwijderingsbedrijven en asbestinventarisatiebureaus zijn vastgelegd in het Certificatieschema Asbest (voorheen Sc-530 en Sc-540) en gelden voor de DTA, DAV en DIA). 


Deze regels zijn uiteraard ook van belang voor laboranten die betrokken zijn bij de vrijgave. Voor laboratoria is er geen certificatieschema, dus op deze wijze kan dit voor laboranten niet worden verankerd. Het instructieprogramma en de fittest geven evenwel invulling aan de arboregelgeving waarin is bepaald dat werknemers geschikte PBM moeten dragen en over het juist gebruik daarvan worden voorgelicht en onderricht.

Mag ik als gebruiker van een masker (adembeschermingsmiddel) een baard dragen?


Tijdens het uitvoeren van een fittest moet je glad geschoren zijn, omdat er wordt aangenomen dat dit een betere bescherming biedt. Daarom is de passendheid van jouw masker alleen gegarandeerd wanneer je ook glad geschoren bent wanneer je met een adembeschermingsmiddel werkt.
Wat zegt de ABM instructie over het afdoppen van het filter?

Over het verwisselen van het filter is in de online instructie ABM geen specifieke regel opgenomen. De puzzel in deel 1 van de instructie bevat het puzzelstukje "Filter afdoppen of weggooien". Omdat de puzzel nu eenmaal een bepaalde volgorde moet hebben staat deze stap als laatste onder de hoofdstap "Doucheruimte na het werk". Klik hier voor het antwoordmodel van de puzzel.


Naar aanleiding van vragen hierover is in deel 2 van de instructie de volgende stelling toegevoegd: "Het afdoppen van het filter doe je voordat je het masker afzet". Allebei de antwoorden (ja / nee) zijn goed met de volgende reactie: "In de praktijk blijken er twee mogelijke werkwijzen. De eerste methode is om het filter af te doppen voordat het masker wordt afgezet. Dit is de werkwijze die ook in de DAV / DTA opleiding en het examen wordt aangehouden. De tweede mogelijke werkwijze is dat het filter wordt afgedopt nadat het masker is afgezet. Vanuit vezelveiligheid lijkt dit vooralsnog niet uit te maken, als je er maar voor zorgt dat de motor van de aanblaasunit blijft draaien totdat het filter is afgedopt".

Kan ik versneld toegang krijgen tot deel 2 van de ABM-instructie?

De verplichting voor het hebben van een certificaat (deel 2) voor de ABM instructie geldt per 1 januari 2015. Hierdoor geldt dat personen die sinds deze datum hebben gewerkt als DAV-er of DTA-er al over het certificaat van de ABM instructie dienden te beschikken. De ABM instructie bestaat uit twee delen waarbij geldt dat deel 2 kan worden gedaan 8 weken nadat deel 1 is afgerond. Hierop worden normaal gesproken geen uitzonderingen gemaakt.


Herintreder

Een uitzondering kan wel worden gemaakt voor personen die reeds beschikken over een DAV- of DTA-certificaat dat is gedateerd van voor 1 januari 2015 en na deze datum niet meer in deze functie werkzaam zijn geweest en (opnieuw) willen werken als DAV-er / DTA-er, zogenaamde herintreders. Aan herintreders die voldoen aan de hier genoemde voorwaarden kan versneld toegang tot deel 2 van de ABM instructie worden verleend. Bij een verzoek om versneld toegang tot deel 2 dient het laatst geldende persoonscertificaat DAV of DTA te worden overgelegd. Uiterlijk na 5 werkdagen wordt een reactie gegeven op dit verzoek. Blijkt er geen sprake te zijn van een herintreder, dan geldt wat hieronder is beschreven onder ‘Geen herintreder’.

De grondslag voor de uitzondering voor een herintreder volgt uit artikel 20 en artikel 25 van het sinds 1 maart 2016 gewijzigde certificatieschema (*) waarin de entree criteria voor DAV-2 dan wel DTA zijn opgenomen.


Geen herintreder

Personen die geen herintreder zijn zoals hierboven beschreven, maar toch versneld toegang tot deel 2 willen krijgen, kunnen een daartoe onderbouwd verzoek indienen bij helpdesk Vezelveiligheid (info@vezelveiligheid.nl). Dit verzoek zal dan worden voorgelegd aan Ascert. U ontvangt uiterlijk na twee weken een reactie op dit verzoek.


(*) Certificatieschema voor de Persoonscertificaten Deskundig Asbest Verwijderaar niveau 1 en niveau 2 (DAV-1 en DAV-2) en Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA), zijnde Bijlage XIIIa. behorend bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandigheden regeling

Meld je aan voor onze nieuwsbrief Aanmelden

Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.