VEILIG IN ELKE VEZEL

tips en hulpmiddelen voor veilig en gezond werken in de asbestverwijdering

rsz_dd261115_bew.jpg

Veelgestelde vragen

Mag ik als gebruiker van een masker (adembeschermingsmiddel) een baard dragen?


Tijdens het uitvoeren van een fittest moet je glad geschoren zijn, omdat er wordt aangenomen dat dit een betere bescherming biedt. Daarom is de passendheid van jouw masker alleen gegarandeerd wanneer je ook glad geschoren bent wanneer je met een adembeschermingsmiddel werkt.
Wat zegt de ABM instructie over het afdoppen van het filter?

Over het verwisselen van het filter is in de online instructie ABM geen specifieke regel opgenomen. De puzzel in deel 1 van de instructie bevat het puzzelstukje "Filter afdoppen of weggooien". Omdat de puzzel nu eenmaal een bepaalde volgorde moet hebben staat deze stap als laatste onder de hoofdstap "Doucheruimte na het werk". Klik hier voor het antwoordmodel van de puzzel.


Naar aanleiding van vragen hierover is in deel 2 van de instructie de volgende stelling toegevoegd: "Het afdoppen van het filter doe je voordat je het masker afzet". Allebei de antwoorden (ja / nee) zijn goed met de volgende reactie: "In de praktijk blijken er twee mogelijke werkwijzen. De eerste methode is om het filter af te doppen voordat het masker wordt afgezet. Dit is de werkwijze die ook in de DAV / DTA opleiding en het examen wordt aangehouden. De tweede mogelijke werkwijze is dat het filter wordt afgedopt nadat het masker is afgezet. Vanuit vezelveiligheid lijkt dit vooralsnog niet uit te maken, als je er maar voor zorgt dat de motor van de aanblaasunit blijft draaien totdat het filter is afgedopt".

De online instructie werkt niet goed / de filmpjes worden niet goed afgespeeld?

Probeer een andere browser, met name als u Internet Explorer 8 nog gebruikt. Internet Explorer 8 draait enkel op Windows XP en deze wordt officieel niet meer ondersteunt door Microsoft. De site zou het gewoon moeten doen in Internet Explorer 8, maar de praktijk leert dat dit op sommige werkstations niet meer werkt.

Voldoe ik na het volgen van deel 1 van een online instructie aan de regels?

Er zijn momenteel twee online instructies, namelijk over Adembescherming en Emissiebeheersing. De instructie Adembescherming is verplicht gesteld in het Certificatieschema Asbest voor DAV, DTA en DIA. De instructie Emissiebeheersing is niet verplicht. 

Een online instructie bestaat uit twee delen, met daartussen een periode van 8 weken. De periode tussen deel 1 en 2 is met name bedoeld om de bewustwording en houding & gedrag nog een keer te benadrukken. 

Na het volgen van deel 1 van de instructie ontvang je een certificaat van deelname voor het eerste deel. Dit certificaat is geldig gedurende 12 weken. De deelnemer ontvangt 8 weken na deel 1 een uitnodiging voor deel 2. Na het volgen daarvan volgt het certificaat van deelname waaruit blijkt dat de gehele instructie is doorlopen.

Kan ik versneld toegang krijgen tot deel 2 van de ABM-instructie?

De verplichting voor het hebben van een certificaat (deel 2) voor de ABM instructie geldt per 1 januari 2015. Hierdoor geldt dat personen die sinds deze datum hebben gewerkt als DAV-er of DTA-er al over het certificaat van de ABM instructie dienden te beschikken. De ABM instructie bestaat uit twee delen waarbij geldt dat deel 2 kan worden gedaan 8 weken nadat deel 1 is afgerond. Hierop worden normaal gesproken geen uitzonderingen gemaakt.


Herintreder

Een uitzondering kan wel worden gemaakt voor personen die reeds beschikken over een DAV- of DTA-certificaat dat is gedateerd van voor 1 januari 2015 en na deze datum niet meer in deze functie werkzaam zijn geweest en (opnieuw) willen werken als DAV-er / DTA-er, zogenaamde herintreders. Aan herintreders die voldoen aan de hier genoemde voorwaarden kan versneld toegang tot deel 2 van de ABM instructie worden verleend. Bij een verzoek om versneld toegang tot deel 2 dient het laatst geldende persoonscertificaat DAV of DTA te worden overgelegd. Uiterlijk na 5 werkdagen wordt een reactie gegeven op dit verzoek. Blijkt er geen sprake te zijn van een herintreder, dan geldt wat hieronder is beschreven onder ‘Geen herintreder’.

De grondslag voor de uitzondering voor een herintreder volgt uit artikel 20 en artikel 25 van het sinds 1 maart 2016 gewijzigde certificatieschema (*) waarin de entree criteria voor DAV-2 dan wel DTA zijn opgenomen.


Geen herintreder

Personen die geen herintreder zijn zoals hierboven beschreven, maar toch versneld toegang tot deel 2 willen krijgen, kunnen een daartoe onderbouwd verzoek indienen bij helpdesk Vezelveiligheid (info@vezelveiligheid.nl). Dit verzoek zal dan worden voorgelegd aan Ascert. U ontvangt uiterlijk na twee weken een reactie op dit verzoek.


(*) Certificatieschema voor de Persoonscertificaten Deskundig Asbest Verwijderaar niveau 1 en niveau 2 (DAV-1 en DAV-2) en Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA), zijnde Bijlage XIIIa. behorend bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandigheden regeling

Ik wil mijn certificaat Adembescherming of Emissiebeperking ontvangen?

Het certificaat van de online instructies Adembescherming en Emissiebeperking kun je zelf downloaden door in te loggen op jouw (persoonlijk) account. Op het dashboard zijn de door jou behaalde certificaten zichtbaar en kun je deze downloaden.

Mijn naam en / of geboortedatum wordt niet juist op het certificaat vermeld. Kan dat worden aangepast?

Als bij registratie van uw account de naam en/of geboortedatum onjuist of onvolledig is ingevuld, staat dit ook niet juist op het certificaat. De gegevens kunnen door het secretariaat worden aangepast. Mail de volgende gegevens aan info@vezelveiligheid.nl: kopie van het certificaat met de ontbrekende gegevens, het mailadres en / of gebruikersnaam en de juiste naam en / of geboortedatum. U ontvangt een reactie binnen 2 werkdagen, waarna u een certificaat met de juiste gegevens kunt downloaden.

Mijn vraag staat niet bij de onderwerpen?

Staat uw vraag/probleem niet bij de onderwerpen of is uw vraag/probleem niet opgelost met het antwoord op de betreffende vraag?

Vul het contactformulier dan in geef een duidelijke beschrijving van uw vraag of probleem in het daarvoor bestemde vak. Vergeet u niet eventueel relevante bijlagen (bijvoorbeeld certificaat DAV, DTA, Adembescherming of Emissiebeperking) bij te voegen? 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief Aanmelden

Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.