VEILIG IN ELKE VEZEL

tips en hulpmiddelen voor veilig en gezond werken in de asbestverwijdering

rsz_dd261115_bew.jpg

Privacyverklaring van de veilig in elke vezel campagne

10 augustus 2018

Je privacy is voor de Veilig in elke vezel campagne van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat wij die altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de Veilig in elke vezel campagne allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen. Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van je bijhouden, neem dan contact met ons op.

Veilig in elke Vezel is een initiatief van VERASVVTB en Stichting Ascert om de (arbeids)veiligheid in de asbestverwijdering verder te verhogen door aandacht voor gedrag en cultuur in de bedrijven. Daarvoor zijn op onze website diverse hulpmiddelen beschikbaar en worden online instructies aangeboden.

Online Instructies

Voor het volgen van online instructies maak je een account aan en kan je inloggen met je e-mailadres en een wachtwoord. In je account bewaren wij de volgende persoonsgegevens: naam, geboortedatum, functie, werkgever/bedrijfsnaam, vestigingsadres bedrijf, e-mailadres, telefoonnummer en het certificaatnummer van Ascert. We vragen vooraf toestemming hiervoor en bewaren deze persoonsgegevens totdat je het account opheft.

Contactformulier (e-mail) en Nieuwsbrief
Met het contactformulier kun je ons vragen stellen. Hiervoor gebruiken wij je naam, bedrijfsnaam en e-mailadres. Deze hebben wij nodig om contact met je op te nemen. Wij bewaren deze informatie naargelang de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin lees je nieuwtjes, tips en informatie over veilig en gezond asbestverwijderen. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeld-link. Je e-mailadres wordt alleen met je toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat je het abonnement opzegt. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met het mailprogramma Mailchimp gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Mailchimp niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Mailchimp diensten en activiteiten.

Informeren

Wij willen je graag informeren over nieuwe ontwikkelingen, dit doen wij per e-mail en social-media. Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze correspondentie. In elke communicatie-uiting staat hoe dat moet.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven je persoonsgegevens niet aan andere bedrijven, instellingen of instanties, tenzij dat nodig is voor de dienst die je bij ons afneemt of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie.

In onze website zijn social media buttons, Vimeo en Youtube video’s opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten, na goedkeuring, je persoonsgegevens.

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestanden die informatie kunnen opslaan op je computer, telefoon of tablet. Met functionele cookies zorgen we er voor dat de website goed en functioneel werkt. Met tracking cookies kan ook het surfgedrag gemeten en vastgelegd worden.

Onze website maakt gebruik van zowel functionele als tracking cookies.

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een cookiemelding met uitleg over de cookies. Hierbij zullen we je vragen om akkoord voor het gebruik van deze cookies. In onze cookieverklaring laten wij zien welke cookies we met welk doel gebruiken. Het is mogelijk om een afzonderlijke toestemming per cookie-categorie door te geven, maak hiervoor gebruik van de betreffende check-box.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Wil je deze cookies niet meer ontvangen op onze website? Wijzig dan je cookie-voorkeur bij onze cookieverklaring.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om je privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

  • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert
  • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze dienst of bedrijfsvoering wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
  • het laten corrigeren van fouten;
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
  • intrekken van toestemming;
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
  • Overzicht van je persoonsgegevens in een .csv of exel bestand.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie jij bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Vragen kunnen worden gesteld aan info@vezelveiligheid.nl of via ons contactformulier.

Cookieverklaring


Meld je aan voor onze nieuwsbrief Aanmelden

Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.