Kan ik versneld toegang krijgen tot deel 2 van de ABM-instructie?

De verplichting voor het hebben van een certificaat (deel 2) voor de ABM instructie geldt per 1 januari 2015. Hierdoor geldt dat personen die sinds deze datum hebben gewerkt als DAV-er of DTA-er al over het certificaat van de ABM instructie dienden te beschikken. De ABM instructie bestaat uit twee delen waarbij geldt dat deel 2 kan worden gedaan 8 weken nadat deel 1 is afgerond. Hierop worden normaal gesproken geen uitzonderingen gemaakt.


Herintreder

Een uitzondering kan wel worden gemaakt voor personen die reeds beschikken over een DAV- of DTA-certificaat dat is gedateerd van voor 1 januari 2015 en na deze datum niet meer in deze functie werkzaam zijn geweest en (opnieuw) willen werken als DAV-er / DTA-er, zogenaamde herintreders. Aan herintreders die voldoen aan de hier genoemde voorwaarden kan versneld toegang tot deel 2 van de ABM instructie worden verleend. Bij een verzoek om versneld toegang tot deel 2 dient het laatst geldende persoonscertificaat DAV of DTA te worden overgelegd. Uiterlijk na 5 werkdagen wordt een reactie gegeven op dit verzoek. Blijkt er geen sprake te zijn van een herintreder, dan geldt wat hieronder is beschreven onder ‘Geen herintreder’.

De grondslag voor de uitzondering voor een herintreder volgt uit artikel 20 en artikel 25 van het sinds 1 maart 2016 gewijzigde certificatieschema (*) waarin de entree criteria voor DAV-2 dan wel DTA zijn opgenomen.


Geen herintreder

Personen die geen herintreder zijn zoals hierboven beschreven, maar toch versneld toegang tot deel 2 willen krijgen, kunnen een daartoe onderbouwd verzoek indienen bij helpdesk Vezelveiligheid (info@vezelveiligheid.nl). Dit verzoek zal dan worden voorgelegd aan Ascert. U ontvangt uiterlijk na twee weken een reactie op dit verzoek.


(*) Certificatieschema voor de Persoonscertificaten Deskundig Asbest Verwijderaar niveau 1 en niveau 2 (DAV-1 en DAV-2) en Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA), zijnde Bijlage XIIIa. behorend bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandigheden regeling

Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.