VEILIG IN ELKE VEZEL

tips en hulpmiddelen voor veilig en gezond werken in de asbestverwijdering

rsz_dd261115_bew.jpg

Algemene vragen over online instructie & accountbeheer

Ik heb nog geen certificaatsleutel ontvangen. Wat nu?

De personen die één of meerdere certificaten van de ABM-instructie hebben behaald via de oude website van de  AMB-instructie (voor 19 september 2017) kunnen middels een certificaatsleutel de eerder behaalde certificaten van de AMB-instructie toevoegen aan het nieuwe account. De certificaatsleutels worden batchgewijs verzonden. Het is voorlopig nog mogelijk uw gegevens in te zien op de oude website www.abm-campagne.vezelveiligheid.nl. Als u daar inlogt, ziet u ook de certificaatsleutel(s).


Zonder een certificaatsleutel is het mogelijk om een account aan te maken op de nieuwe website en de instructie emissiebeperking te doen!

Waar moet ik aan denken bij het aanmaken van een account?

Gebruik een persoonlijk e-mailadres. Dit adres is niet inzichtelijk voor de bedrijven waarmee u uw account koppelt. Er kan per e-mailadres maar één account worden aangemaakt. Onthoud uw inloggegevens!

Kan ik mijn profielgegevens aanpassen?

Dat is niet mogelijk. Uw persoonsgegevens zijn niet te wijzigen. In bijzondere gevallen kan via een mail aan info@vezelveiligheid.nl  worden verzocht om bepaalde gegevens te wijzigen. Uiteraard is het wel mogelijk om de koppeling van uw persoonlijke account met één of meerdere bedrijven te wijzigen. Log in om je profiel te wijzigen. 

Mijn naam en / of geboortedatum wordt niet juist op het certificaat vermeld. Kan dat worden aangepast?

Als bij registratie van uw account de naam en/of geboortedatum onjuist of onvolledig is ingevuld, staat dit ook niet juist op het certificaat. De gegevens kunnen door het secretariaat worden aangepast. Mail de volgende gegevens aan info@vezelveiligheid.nl: kopie van het certificaat met de ontbrekende gegevens, het mailadres en / of gebruikersnaam en de juiste naam en / of geboortedatum. U ontvangt een reactie binnen 2 werkdagen, waarna u een certificaat met de juiste gegevens kunt downloaden.

Ik heb de ABM instructie al eerder gedaan. Waar kan ik het certificaat en de gegevens vinden?

Had u voor 19 september 2017 al een account voor de ABM instructie? Dan ontvangt u na 19 september 2017 op het bij het  ABM-account behorende mailadres een e-mail met (een) certificaatsleutel(s). Daarmee kunt u uw certificaten van de ABM instructie toevoegen aan uw nieuwe account. Deze mails worden batchgewijs verzonden totdat alle bestaande accounts van de ABM-instructie zijn gemaild.


U kunt in afwachting van de certificaatsleutel(s) gerust de online instructie Emissiebeheersing doen. U kunt voorlopig trouwens ook nog uw gegevens inzien via www.abm-campagne.vezelveiligheid.nl. Als u daar inlogt, ziet u ook de certificaatsleutel(s). 

Voldoe ik na het volgen van deel 1 van een online instructie aan de regels?

Er zijn momenteel twee instructie, namelijk over Adembescherming en Emissiebeheersing. De instructie Adembescherming is verplicht gesteld in het Certificatieschema Asbest voor DAV, DTA en DIA. De instructie Emissiebeheersing is niet verplicht. 


Een online instructie bestaat uit twee delen, met daartussen een periode van 8 weken. De periode tussen deel 1 en 2 is met name bedoeld om de bewustwording en houding & gedrag nog een keer te benadrukken. 

Na het volgen van deel 1 van de instructie ontvang je een certificaat van deelname voor het eerste deel. Dit certificaat is geldig gedurende 12 weken. De deelnemer ontvangt 8 weken na deel 1 een uitnodiging voor deel 2. Na het volgen daarvan volgt het certificaat van deelname waaruit blijkt dat de gehele instructie is doorlopen.

Ik heb geen uitnodiging ontvangen voor deel 2 van een instructie. Wat is daarvan de oorzaak?

Een uitnodiging voor deel 2 van de instructie wordt automatisch per mail aan u toegezonden 8 weken nadat deel 1 is afgerond. Heeft u deel 1 korter dan 8 weken geleden gedaan, dan kunt u dus nog niet deelnemen aan deel 2.


Indien u wel langer dan 8 weken geleden deel 1 heeft afgerond dan is een uitnodiging voor deel 2 per mail aan u toegezonden. Heeft u geen mail ontvangen? Kijk dan eerst in uw map met ongewenste mail. Het kan namelijk zijn dat de mail hierin is terechtgekomen. Is dat niet het geval, dan kunt u gebruik maken van de functie Wachtwoord vergeten . Mocht hiermee het probleem niet zijn verholpen dan kunt u een mail sturen aan info@vezelveiligheid.nl.

Kan elk bedrijf een eigen bedrijfsaccount aanmaken?

Aan een bedrijfsaccount kunnen persoonlijke accounts worden gekoppeld. Ieder bedrijf kan een bedrijfsaccount aanmaken. Een bedrijf kan maar één account hebben. Heeft uw bedrijf nog geen account, druk dan op de knop "Registreer bedrijf" (inlogscherm). U moet dan een formulier invullen en u ontvangt vervolgens bericht van het secretariaat. Bedrijven die al een account hadden voor 19 september 2017, hebben ook een account in de nieuwe online-omgeving en kunnen met dezelfde gegevens inloggen.

Kan de koppeling van een persoonlijk account met een bedrijf worden gewijzigd?

Dat is mogelijk via de functie "Profiel aanpassen". Een persoonlijk account kan aan meerdere bedrijven worden gekoppeld. Zowel de persoon als het bedrijf kan de koppeling ongedaan maken. 

De online instructie werkt niet goed / de filmpjes worden niet goed afgespeeld?

Probeer een andere browser, met name als u Internet Explorer 8 nog gebruikt. Internet Explorer 8 draait enkel op Windows XP en deze wordt officieel niet meer ondersteunt door Microsoft. De site zou het gewoon moeten doen in Internet Explorer 8, maar de praktijk leert dat dit op sommige werkstations niet meer werkt.

Aan wie kan ik vragen stellen over het instructieprogramma op de website?

Kijk eerst of je vraag al aan de orde komt op deze FAQ pagina. Is dat niet het geval, stuur dan een e-mail aan info@vezelveiligheid.nl. Je ontvangt een reactie binnen 2 werkdagen.

Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.