VEILIG IN ELKE VEZEL

tips en hulpmiddelen voor veilig en gezond werken in de asbestverwijdering

rsz_dd261115_bew.jpg

Vragen over de online instructie Adembescherming 

Ik heb de ABM instructie al eerder gedaan. Waar kan ik het certificaat en de gegevens vinden?

Had u voor 19 september 2017 al een account voor de ABM instructie? Dan ontvangt u na 19 september 2017 op het bij het  ABM-account behorende mailadres een e-mail met (een) certificaatsleutel(s). Daarmee kunt u uw certificaten van de ABM instructie toevoegen aan uw nieuwe account. Deze mails worden batchgewijs verzonden totdat alle bestaande accounts van de ABM-instructie zijn gemaild.


U kunt in afwachting van de certificaatsleutel(s) gerust de online instructie Emissiebeheersing doen. U kunt voorlopig trouwens ook nog uw gegevens inzien via www.abm-campagne.vezelveiligheid.nl. Als u daar inlogt, ziet u ook de certificaatsleutel(s). 

Ik heb geen certificaatsleutel ontvangen. Wat nu?

De personen die één of meerdere certificaten van de ABM-instructie hebben behaald via de oude website van de  AMB-instructie (voor 19 september 2017) kunnen middels een certificaatsleutel de eerder behaalde certificaten van de AMB-instructie toevoegen aan het nieuwe account. De certificaatsleutels worden batchgewijs verzonden. Het is voorlopig nog mogelijk uw gegevens in te zien op de oude website www.abm-campagne.vezelveiligheid.nl. Als u daar inlogt, ziet u ook de certificaatsleutel(s).


Zonder een certificaatsleutel is het mogelijk om een account aan te maken op de nieuwe website en de instructie emissiebeperking te doen!

Kan ik mijn bedrijfsaccount die ik had op www.abm-campagne.vezelveiligheid.nl nog gebruiken?

Ja dat kan met de u bekende inloggegevens. U heeft echter ook een nieuwe bedrijfsaccount bij http://online-instructie.vezelveiligheid.nl. U kunt daar inloggen met dezelfde accountgegevens. Als u de eerste keer inlogt krijgt u een melding dat de gebruikersnaam in het vervolg het mailadres is dat gekoppeld is aan uw account. Onder het nieuwe bedrijfsaccount zullen overigens de komende tijd nog weinig / geen personen zijn gekoppeld. Dat zal plaatsvinden zodra de persoonlijke account zijn gegevens in de nieuwe online omgeving ophaalt. Zie daarvoor de FAQ "Ik heb de ABM instructie al eerder gedaan. Waar kan ik het certificaat en de gegevens vinden?".

Ik heb deel 1 van de ABM instructie voor 19 september gedaan. Hoe moet ik nu deel 2 maken?

Voor deel 2 ontvangt u 8 weken na het volgen van deel 1 per e-mail een uitnodiging. In deze uitnodiging staat een hyperlink naar de ABM instructie die je dan afmaakt in de ‘oude’ internet omgeving. U kunt ook rechtstreeks naar de oude website gaan en daar inloggen voor het maken van Deel 2 (zodra de 8 weken verstreken zijn). Ga daarvoor naar http://www.abm-campagne.vezelveiligheid.nl/. Zodra deel 2 gedaan is ontvangt u het certificaat. Daarna krijgt u een e-mail met (een) certificaatsleutel(s). Daarmee kunt u uw certificaten van de ABM instructie toevoegen aan uw nieuwe account op http://online-instructie.vezelveiligheid.nl. Daarvoor moet dan wel eerst op de nieuwe website een nieuwe persoonlijk account aangemaakt worden. Onder uw profiel kan dan de sleutel worden ingevuld. 

Geldt de verplichting voor deelname aan het instructieprogramma Adembescherming en de fittest ook voor laboranten?


De regels voor het juist gebruik en de passendheid van ABM voor asbestverwijderingsbedrijven en asbestinventarisatiebureaus zijn vastgelegd in het Certificatieschema Asbest (voorheen Sc-530 en Sc-540) en gelden voor de DTA, DAV en DIA). 


Deze regels zijn uiteraard ook van belang voor laboranten die betrokken zijn bij de vrijgave. Voor laboratoria is er geen certificatieschema, dus op deze wijze kan dit voor laboranten niet worden verankerd. Het instructieprogramma en de fittest geven evenwel invulling aan de arboregelgeving waarin is bepaald dat werknemers geschikte PBM moeten dragen en over het juist gebruik daarvan worden voorgelicht en onderricht.

Mag ik als gebruiker van een masker (adembeschermingsmiddel) een baard dragen?


Tijdens het uitvoeren van een fittest moet je glad geschoren zijn, omdat er wordt aangenomen dat dit een betere bescherming biedt. Daarom is de passendheid van jouw masker alleen gegarandeerd wanneer je ook glad geschoren bent wanneer je met een adembeschermingsmiddel werkt.
Wat zegt de ABM instructie over het afdoppen van het filter?

Over het verwisselen van het filter is in de online instructie ABM geen specifieke regel opgenomen. De puzzel in deel 1 van de instructie bevat het puzzelstukje "Filter afdoppen of weggooien". Omdat de puzzel nu eenmaal een bepaalde volgorde moet hebben staat deze stap als laatste onder de hoofdstap "Doucheruimte na het werk". Klik hier voor het antwoordmodel van de puzzel.


Naar aanleiding van vragen hierover is in deel 2 van de instructie de volgende stelling toegevoegd: "Het afdoppen van het filter doe je voordat je het masker afzet". Allebei de antwoorden (ja / nee) zijn goed met de volgende reactie: "In de praktijk blijken er twee mogelijke werkwijzen. De eerste methode is om het filter af te doppen voordat het masker wordt afgezet. Dit is de werkwijze die ook in de DAV / DTA opleiding en het examen wordt aangehouden. De tweede mogelijke werkwijze is dat het filter wordt afgedopt nadat het masker is afgezet. Vanuit vezelveiligheid lijkt dit vooralsnog niet uit te maken, als je er maar voor zorgt dat de motor van de aanblaasunit blijft draaien totdat het filter is afgedopt".

Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.