Rol en vaardigheden DTA'er

In de praktijk wordt van de DTA’er meer verwacht qua niveau en aantal taken dan op basis van zijn (korte) opleiding gerechtvaardigd is. Zo is hij is niet specifiek opgeleid als leidinggevende maar heeft hij wel een sturende rol op projecten. Vanuit zowel directie als opdrachtgevers ervaart hij veel druk. De DTA’er speelt een cruciale rol bij de veiligheid van saneringen: juist hij kan het verschil maken wat betreft veiligheid.

 

sitemap - disclaimer

De veilig in elke vezel campagne is een initiatief van VERAS en VVTB, ter bevordering van de veilige verwijdering van asbest in Nederland. Deze campagne is mede tot stand gekomen dankzij subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.