Regeldruk

Het is zeer moeilijk altijd aan alle regels te voldoen; er is geen duidelijke hiërarchie in echt belangrijke regels en minder belangrijke.

  • dit heeft deels te maken met het lage risicobewustzijn van de aard en ernst van de risico’s.
  • dit heeft deels te maken met de hoeveelheid regels. In die zin werken de regels zelfs contraproductief.
  • dit heeft deels te maken met de regels zelf, die niet altijd als praktisch / logisch /werkbaar ervaren worden.
  • mensen in de asbestverwijderende bedrijven staan inhoudelijk en gevoelsmatig niet achter elke regel. 
  • dit heeft deels te maken met derden die niet dagelijks met asbest in aanraking komen en er erg ‘luchtig’ over doen (het is allemaal onzin, we zitten niet te wachten op het werk van de saneerder en helemaal niet op alle regels erom heen).

 

sitemap - disclaimer

De veilig in elke vezel campagne is een initiatief van VERAS en VVTB, ter bevordering van de veilige verwijdering van asbest in Nederland. Deze campagne is mede tot stand gekomen dankzij subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.