Persoonscertificering

Exameneisen en opleidingen

Exameneisen (en daarmee ook de opleidingen) kunnen meer nadruk leggen op risicobewustzijn:

  • opleiding moet minder focussen op technische / kenniszaken en meer op risicobewustzijn (aard en ernst).
  • opleiding moet meer praktijkgericht worden en minder theoretisch.
  • focus op kwalitatief werk is veilig werk en vice versa.
  • eindtermen kritisch op vorm en inhoud beoordelen.
Kwaliteitshandhaving

  • elke 3 jaar een (pittig) examen realiseert onvoldoende parate kennis in de praktijk:veel DTA’ers en DAV’ers geven aan ‘NU’ het examen niet direct te halen; regelmatiger bijscholing verhoogt de actuele kennis en verlaagt de angst voor het examen.
  • er is een categorie personen die het certificaat duidelijk niet verdient maar wel behoudt. Er worden veel klachten gehoord over (met name) onveilig werkende uitzendkrachten die bij de meeste bedrijven dan ook zo weer op straat staan. Bij Ascert komen echter weinig meldingen binnen en er worden nauwelijks persoonscertificaten ingetrokken.

 

sitemap - disclaimer

De veilig in elke vezel campagne is een initiatief van VERAS en VVTB, ter bevordering van de veilige verwijdering van asbest in Nederland. Deze campagne is mede tot stand gekomen dankzij subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.