Middelen en innovaties

Middelen zijn volop beschikbaar, maar worden niet altijd goed gebruikt. Een gebruiksvriendelijker middel leidt tot beter gebruik (denk aan de demontabele douche). Strikte normen staan innovatie in de weg.

 

sitemap - disclaimer

De veilig in elke vezel campagne is een initiatief van VERAS en VVTB, ter bevordering van de veilige verwijdering van asbest in Nederland. Deze campagne is mede tot stand gekomen dankzij subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.