Imago en vakmanschap

Het huidige (externe) imago van de asbestverwijderaar heeft een negatieve invloed op het veiligheidsgedrag: je gedraagt je naar wat men over je zegt. Intern wordt ‘hard werken’ nog teveel gezien als vakmanschap in plaats van ‘veilig werken’.

 

sitemap - disclaimer

De veilig in elke vezel campagne is een initiatief van VERAS en VVTB, ter bevordering van de veilige verwijdering van asbest in Nederland. Deze campagne is mede tot stand gekomen dankzij subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.