Andere risico's

Naast blootstelling aan asbestvezels zijn er ook andere risico’s in de branche:

  • werken op hoogte (valgevaar en door golfplaten zakken)
  • hand-arm trillingen
  • schadelijk geluid
  • kruipruimten 
  • fysieke belasting

 

sitemap - disclaimer

De veilig in elke vezel campagne is een initiatief van VERAS en VVTB, ter bevordering van de veilige verwijdering van asbest in Nederland. Deze campagne is mede tot stand gekomen dankzij subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.