Veilig in elke Vezel is... altijd alert

VEELGEBRUIKTE MIDDELEN

Om elk moment van de dag gefocust te zijn op veiligheid is het goed als de Veilig in elke Vezel logo’s en slogans op de in de branche veelgebruikte producten en hulpmiddelen staan (overalls, lint, ...). Een aantal leveranciers is hier nu mee bezig. Zodra de eerste producten (bij deze leveranciers) te bestellen zijn worden zij hier vermeld.

 

sitemap - disclaimer

De veilig in elke vezel campagne is een initiatief van VERAS en VVTB, ter bevordering van de veilige verwijdering van asbest in Nederland. Deze campagne is mede tot stand gekomen dankzij subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.