Veilig in elke Vezel is... bewust aan de slag met veiligheid

TOOLBOXEN

Toolboxen, even weer momentje over het hoe en waarom van het vak. Om bewust stil te staan bij de mogelijke risico’s van het werk. Nou ja, stilstaan….in deze toolboxen moet iedereen actief aan de slag. Want veiligheid maken we samen!

Er zijn toolboxen beschikbaar voor de volgende thema's:

Per thema zijn er 4 toolboxen beschikbaar, voorzien van praktische werkvormen en opdrachten:

  • Toolbox 1: risicobewustwording en onderkenning eigen kwetsbaarheid en die van anderen
  • Toolbox 2: continue focus op veiligheid
  • Toolbox 3: verantwoordelijkheid voelen voor elkaar
  • Toolbox 4: veiligheid als essentie van het vak en vakmanschap ervaren

We raden bedrijven aan gedurende een langere periode een thema op te pakken met DAV'ers en DTA'ers. In de 4 toolboxen per thema zit een logische opbouw, maar de toolboxen kunnen ook afzonderlijk gebruikt worden.

Per toolbox is een handleiding beschikbaar voor degene die de toolbox verzorgt, evenals losse documenten ten behoeve van de werkvormen die in de toolboxen zijn opgenomen.

 

sitemap - disclaimer

De veilig in elke vezel campagne is een initiatief van VERAS en VVTB, ter bevordering van de veilige verwijdering van asbest in Nederland. Deze campagne is mede tot stand gekomen dankzij subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.