Veilig in elke Vezel is... de risico's in beeld

FILMS

Bij asbestverwijdering spelen tal van risico’s een rol. Een aantal van die risico’s komt aan bod in onderstaande filmpjes, evenals het elkaar aanspreken op (on)veilig gedrag en samenwerken voor veiligheid. Deze filmpjes zijn niet van de branche, maar wel nadrukkelijk bruikbaar voor de branche, om te gebruiken bij voorlichting en instructie aan DAV'ers en DTA'ers.

Korte ‘stomme’ animatiefilmpjes op een bouwplaats over: valgevaar, vallen vanaf hoogte, obstakels, rugpijn, organisatie van transportroutes, hygiëne en veiligheid op de werkvloer.

Doelgroep : Werknemers op een bouwplaats
Bron : European Agency for Safety and Health at Work
Duur : Ongeveer 1 minuut per filmpje

Uitgebreide instructie over het werken op een steiger of trap. Illustraties en voorbeelden over wat er mis kan gaan.

Doelgroep : Werknemers die wel eens / vaak op hoogte werken
Bron : I&I Mens en Werk (Installatie- en Isolatiebranches)
Duur : 12 minuten

Uitgebreide instructie over het werken op hoogte, met name op daken (zowel plat als hellend).

Doelgroep : Werknemers die wel eens / vaak op hoogte werken
Bron : I&I Mens en Werk (Installatie- en Isolatiebranches)
Duur : 15 minuten

Rap waarin de risico’s van werken in de bouw langskomen, inclusief het gebruik van PBM’s en veiliger werkmethoden. Kan goed dienen om met jongeren het gesprek aan te gaan over de specifieke risico’s in de asbestverwijdering.

Doelgroep : Jongeren in de bouw
Bron : Arbouw
Duur : 3 minuten

Film over aanspreken op onveilig gedrag, met name geschikt voor leidinggevenden. Gaat ook in op contacten met onderaannemers.

Doelgroep : Met name leidinggevenden
Bron : SSVV
Duur : 9 minuten

17 knotsonveilige situaties: een prima opening van een gesprek!

Doelgroep : Iedereen
Bron : Nosingleword
Duur : 3 minuten

Kort nieuwsfilmpje: man valt door dak tijdens asbestverwijdering. Het betreft alleen een nieuwsitem over het ongeluk en kan een prima start van een toolbox vormen.

Doelgroep : DAV'ers en DTA'ers
Bron : Zoominnl
Duur : 1 minuut

 

sitemap - disclaimer

De veilig in elke vezel campagne is een initiatief van VERAS en VVTB, ter bevordering van de veilige verwijdering van asbest in Nederland. Deze campagne is mede tot stand gekomen dankzij subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.