Disclaimer en privacy policy

Deze website is ontwikkeld in opdracht van VERAS en VVTB en is eigendom van deze twee organisaties.

Doelstelling van de website en daarop opgenomen producten, is verhoging van de arbeidsveiligheid en -gezondheid in de asbestverwijderende sector, met de nadruk op gedrags- en cultuuraspecten. Dat betekent per definitie al dat deze site niet volledig is op het gebied van veiligheid en gezondheid.

Ondanks de voortdurende zorg die partijen besteden aan de inhoud van deze website en alle daarop opgenomen producten, aanvaarden zij geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade in welke vorm dan ook die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de inhoud hiervan. Dit geldt onverminderd voor alle links en websites waarnaar op deze site wordt doorverwezen.

Alle op deze site opgenomen producten en downloads hebben als doel de verhoging van de (arbeids)veiligheid in de asbestverwijderende sector. De producten zijn vrij te gebruiken door die partijen die deze doelstelling onderschrijven, met nadrukkelijke uitsluiting van commercieel gebruik. Commercieel gebruik is uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van tenminste één van de partijen.

De logo’s, stijlelementen, beeldmateriaal en slogans op deze website zijn eigendom van VERAS en VVTB en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van partijen worden gebruikt.

Partijen die de doelstelling van verhoging van de arbeidsveiligheid en -gezondheid in de asbestverwijderende sector onderschrijven en op dit vlak een goede staat van dienst hebben, worden nadrukkelijk uitgenodigd een verzoek tot gebruik van het logo, de stijlelementen en slogans te doen! Dat kan hier.

Indien u verbeterpunten of eventuele onjuistheden in deze website opmerkt dan stellen wij uw commentaar zeer op prijs.

Wij stellen het eveneens op prijs wanneer partijen die onze doelstelling onderschrijven doorlinken naar deze website en ons hiervan op de hoogte stellen.

 

sitemap - disclaimer

De veilig in elke vezel campagne is een initiatief van VERAS en VVTB, ter bevordering van de veilige verwijdering van asbest in Nederland. Deze campagne is mede tot stand gekomen dankzij subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.