Als een inspecteur van SZW of de certificerende instelling opmerkingen heeft over ons werk, dan luisteren wij daar goed naar

Uw antwoord: NEE

Jammer. Misschien bent u ooit helemaal afgeknapt over een opmerking over een ontbrekende paraaf of verkeerd geplaatst waarschuwingsbord als u de rest van een klus prima werk hebt geleverd. Blijf toch open staan voor opmerkingen over uw werk!

Realiseer u dat de Inspectie en Ci’s er uiteindelijk zijn voor uw veiligheid. Probeer daarom altijd open te luisteren naar opmerkingen over uw werk. En vraag eventueel rustig en vriendelijk waarom zij vinden dat iets anders moet (maak daar geen welles-nietes spelletje van).

De module communicatie van de training voor DTA'ers gaat in op het communiceren met derden over het werk.

Naar de volgende stelling


 

sitemap - disclaimer

De veilig in elke vezel campagne is een initiatief van VERAS en VVTB, ter bevordering van de veilige verwijdering van asbest in Nederland. Deze campagne is mede tot stand gekomen dankzij subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.