In ons bedrijf durft iedereen elkaar aan te spreken op onveilig gedrag of hoe we veiliger kunnen werken

Uw antwoord: NEE

Dat is jammer. Als het om veiligheid gaat is het goed als iedereen elkaar daar makkelijk op aanspreekt. Alleen als iedereen goed op zichzelf en elkaar let wordt een bedrijf echt veilig.

Toolbox 3 van het thema deco-procedure op deze website staat uitgebreid stil bij het elkaar aanspreken op veilig en gezond gedrag in het team. Ook de module toezicht van de training voor DTA'ers geeft aandacht aan dit onderwerp.

Naar de volgende stelling

 

sitemap - disclaimer

De veilig in elke vezel campagne is een initiatief van VERAS en VVTB, ter bevordering van de veilige verwijdering van asbest in Nederland. Deze campagne is mede tot stand gekomen dankzij subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.