De deco-procedure wordt -voor zover bekend- door iedereen in ons bedrijf goed uitgevoerd

Uw antwoord: NEE

Dat levert een ernstig veiligheidsrisico op. Iedereen die de deco-procedure niet goed uitvoert neemt niet alleen het risico zichzelf te besmetten, maar ook zijn collega’s, familieleden en hele omgeving.

Op deze site staan 4 toolboxen over de deco-procedure. Ook in de toolboxen over adembeschermingsmiddelen komt de deco-procedure aan de orde.

Naar de volgende stelling

 

sitemap - disclaimer

De veilig in elke vezel campagne is een initiatief van VERAS en VVTB, ter bevordering van de veilige verwijdering van asbest in Nederland. Deze campagne is mede tot stand gekomen dankzij subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.