De maskers in ons bedrijf worden altijd goed schoongemaakt en onderhouden

Uw antwoord: NEE

Dat is echt ernstig! Alleen het masker staat tussen de gevaarlijke asbestvezels en uw longen in. Zorg daarom altijd voor een perfect passend en optimaal onderhouden masker.

Hier geldt echt: beter 10x teveel controleren dan 1x te weinig.

Op deze site kunt u 4 toolboxen over adembeschermingsmiddelen downloaden. 

Naar de volgende stelling

 

sitemap - disclaimer

De veilig in elke vezel campagne is een initiatief van VERAS en VVTB, ter bevordering van de veilige verwijdering van asbest in Nederland. Deze campagne is mede tot stand gekomen dankzij subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.