Veilig in elke Vezel

Veiligheid: dagelijkse kost voor de asbestverwijderaar. Veiligheid voor de samenleving: voor een leefomgeving zonder asbest. En natuurlijk veiligheid voor alle medewerkers in de sector zelf. Voor die mensen die dagelijks onder risicovolle omstandigheden werken aan... veiligheid. 


Bekijk deze video op youtube

Asbestverwijdering is van maatschappelijk belang

In Nederland is nog zo’n 700 miljoen kilo asbest aanwezig in gebouwen. Asbest dat een bedreiging vormt voor de volksgezondheid. Saneerders verwijderen dat asbest. Specialistisch werk onder risicovolle omstandigheden. Veiligheid vormt hierbij het sleutelwoord: voor alle medewerkers in de branche en voor de samenleving. Elke dag opnieuw!

Waar is deze website voor?

Asbestverwijderaars werken onder risicovolle omstandigheden om de maatschappij veiliger te maken. Dat werk moet zo gebeuren dat het veilig is voor de medewerkers en hun omgeving. Veiligheid is nooit af: veiligheid kan altijd beter. De aandacht mag nooit verslappen. Op deze website staan tal van hulpmiddelen om de veiligheid in de branche te bevorderen.

 

 

sitemap - disclaimer

De veilig in elke vezel campagne is een initiatief van VERAS en VVTB, ter bevordering van de veilige verwijdering van asbest in Nederland. Deze campagne is mede tot stand gekomen dankzij subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.